ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองไทยของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง (พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ) ❀ ❀ ถิ่นวีระชนคนกล้า คู่หล้าพระนอน นามกระฉ่อนช่อนแม่ลา เทศกาลกินปลาประจำปี
  ประวัติสำนักงาน
  บทบาทภารกิจสำนักงาน
  วิสัยทัศน์
  อัตรากำลังบุคลากร
  ทำเนียบเกษตรอำเภอ
  โครงสร้างองค์กร
  ทดสอบเพิ่มข้อมูลหน่วยงาน
  คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร
  โครงการพัฒนาด้านการเกษตร
  ปฏิทินงานส่งเสริมการเกษตร
  งานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
  แผนปฏิบัติงานประจำปี
  ยุทธศาสตร์จังหวัด
  แผนคลินิกเกษตรเคลื่อนที่
  แผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด
นายบุญเลิศ รอดโฉม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รรท.เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
นายบุญเลิศ รอดโฉม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รรท.เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร
นายบุญเลิศ รอดโฉม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รรท.เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย กษอ.พรหมบุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ.พรหมบุรี
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมการสัมมนาสร้างการรับรู้นโยบายกระทรวงเกษตรฯ และการศึกษาดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
นายบุญเลิศ รอดโฉม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รรท.เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย กษอ.เมืองสิงห์บุรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ.เมืองสิงห์บุรี
พ.ต.ท. ม.ล.กิตติบดี ประวิตร รอง ผวจ.สิงห์บุรี รักษาราชการแทน ผวจ.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภาย ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินงานโครงการ“โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ"
ดร.รุจีพัชร บุญจริง เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมให้การต้อนรับและร่วมชี้แจงให้ข้อมูลแก่ นายสนิท ขาวสอาด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 2
อ่านทั้งหมด อ่านทั้งหมด 
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
เอกสาร pdf รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
อ่านทั้งหมด 

งานแสดงผลโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

อ่านทั้งหมด 
หน่วยงานภายในสำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี
   

 

 

ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ