ผลการเบิกจ่าย

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

รายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562